PL
EN

1962, Zeszyt 7

Badania doświadczalne modelowej turbiny śmigłowej SM-400 , na stoisku aerodynamicznym
EUSTACHY BURKA

Abstract

W pracy przedstawiono sposób prowadzenia i wyniki badań modelowej turbiny wodnej śmigłowej SM-400, uzyskane w laboratorium Instytutu Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku, przy zastosowaniu metody aerodynamicznej. 

Keywords:

turbina śmigłowa SM-400, metoda aerodynamiczna
DO GÓRY