PL
EN

1975, Zeszyt 65

Badania eksperymentalne natężenia linii λ-4416A Cd+ w wyładowaniu He-Cd w dwuanodowej rurze wyładowczej
JERZY MIZERACZYK, JERZY KONIECZKA

Abstract

W pracy opisano dwuanodową rurę wyładowczą, przeznaczoną dla laserów jonowych na parach metali. Przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych emisji spontanicznej promieniowania wyładowania He-Cd,  (λ=4416 A) w dwuanodowej rurze wyładowczej.

Keywords:

dwuanodowa rura wyładowcza, lasery jonowe
DO GÓRY