PL
EN

1975, Zeszyt 65

Badania modelowe układu regulacji mocy turbozespołu przy wymuszeniach stochastycznych
ZYGFRYD DOMACHOWSKI, ANDRZEJ MALINOWSKI

Abstract

Praca dotyczy symulowania stochastycznych zmian częstotliwości w systemie elektroenergetycznym do modelowania badań optymalizacyjnych układów regulacji turbozespołów. 

Keywords:

stochastyczne zmiany częstotliwości, system elektroenergetyczny, układ regulacji turbozespołów
DO GÓRY