PL
EN

1969, Zeszyt 47

Badanie elektromagnetycznej indukcyjnej rury uderzeniowej
WŁADYSŁAW KUŹNIAR

Abstract

Opisano konstrukcję indukcyjnej rury uderzeniowej oraz wykonane pomiary prędkości fal, temperatury elektronów i przewodności elektrycznej plazmy. W dyskusji wyników wykazano, że w rurze występuje silna fala fotojonizacyjna oraz słaba fala uderzeniowa poruszająca się razem z plazmą wyrzucaną z obszaru wyładowania. 

Keywords:

indukcyjna rura uderzeniowa, prędkość fal, temperatura elektronów, przewodność elektrycznej plazmy, obszar wyładowania

Logowanie

Nie pamiętam hasła.

DO GÓRY