PL
EN

1969, Zeszyt 47

Ciągłe oznaczańe i adsorpcyjne usuwanie wody i oleju z freonów
WŁADYSŁAW TARASEWICZ

Abstract

Do zaprojektowania urządzenia adsorpcyjnego konieczna jest znajomość dynamicznej chłonności adsorbenta. Jej wielkość określa - poza takimi czynnikami, jak natura fizykochemiczna adsorbatu i adsorbenta, temperatura i ciśnienie w układzie - przepływ fazy adsorbowanej. Do Pomiaru stężenia adsorbatu w strumieniu adaptowano i teoretycznie uzasadniono ciągły sposób katarometrycznego oznaczania wody i oleju we freonie. Na przykładzie adsorpcyjnego usuwania wody i oleju ze strumienia trzech różnych freonów ustalono zależność chłonności od stężenia i szybkości przepływu adsorbatu, długości warstwy adsorbenta oraz uogólnione warunki hydrodynamiczne, które zapewniają najkorzystniejszą pracę nieruchomego adsorbenta. Znaleziono równanie kryterialne do obliczania chłonności adsorbenta nieruchomego w punkcie jego przebicia. 

Keywords:

urządzenia adsorpcyjne, przepływ fazy adsorbowanej, stężenie adsorbatu, usuwanie wody

Logowanie

Nie pamiętam hasła.

DO GÓRY