PL
EN

1965, Zeszyt 27

Czujnik małych różnic ciśnień o małej stałej czasowej
ANDRZEJ ŻABICKI

Abstract

Podano zasadę działania oraz opis konstrukcji czujnika przekazującego sygnał ciśnienia na sygnał elektryczny na drodze optycznej. Przedyskutowano parametry konstrukcyjne czujnika. Opisano metody wzorcowania statycznego i dynamicznego oraz podano wyniki wstępnych badań układu czujnik-sonda pneumatyczna.

Keywords:

sygnał ciśnienia, sygnał elektryczny, układ czujnik-sonda pneumatyczna
DO GÓRY