PL
EN

1980, Zeszyt 77

Elementy dynamiki mostu promowego z luzami obrotowymi w opisie dyskretnym
JÓZEF WIĘCKOWSKI

Abstract

Sformułowano zadanie zderzenia ze złożoną cząstką w układzie dyskretnym łańcuchowym z jednostronnymi więzami holonomicznymi. W ramach modelu zderzenia plastycznego rozwiązano zagadnienie ruchu mostu nieskończonego pod działaniem siły skupionej. 

Keywords:

cząstka złożona, układ dyskretny łańcuchowy, więzy holonomiczne, siła skupiona
DO GÓRY