PL
EN

1962, Zeszyt 11-12

Główne problemy badania łożysk ślizgowych poprzecznych obciążonych siłami zmiennymi
TADEUSZ GERLACH

Abstract

W referacie omówiono zasadnicze problemy wynikające przy badaniu łożysk ślizgowych poprzecznych w warunkach laboratoryjnych oraz przedstawiono wyniki badań prowadzonych w laboratorium Instytutu Maszyn Przepływowych PAN na specjalnym stanowisku.

Keywords:

łożyska ślizgowe, momenty tarcia, panewka, przemieszczenie czopa
DO GÓRY