PL
EN

1966, Zeszyt 29-31

Konstrukcja koła kierowniczego z modyfikacją przepływu pary
BENEDYKT WIECZOREK

Abstract

W niniejszej pracy przyjęto następujące założenia i ograniczenia upraszczające: 

 

  1. źródłem strat przepływu i uszkodzeń erozyjnych jest faza ciekła wydzielana podczas przepływu paty przez kierownice bezpośrednio poprzedzające stopień wirujący; 
  2. model zjawiska wydzielania fazy ciekłej odpowiada schematowi podanemu na rysunku 1, tzn. wyróżnia najogólniej tylko trzy stany skupienia: a) tzw. "mgłę rozprężania", w której średnica kropel wody nie przekracza wartości kilku mikronów, b) film wodny wydzielany w warstwach przyściennych kierownic i spływający w kierunku krawędzi wylotowych, c) krople o średnicy do kilku milimetrów odrywane przez przepływ wzdłuż krawędzi wylotowych, ponadto zakłada się następstwa przyczynowe powyższych stanów; 
  3. najpoważniejszym źródłem strat i uszkodzeń jest kroplisty stan skupienia (założony w p.2 c), występujący głównie w śladach aerodynamicznych krawędzi kierownic - krople zawarte we mgle rozprężania można z rozważań na razie wyłączyć jako mało szkodliwe. 

 

 

Keywords:

straty przepływu, faza ciekła, erozja, stopień wirujący
DO GÓRY