PL
EN

1975, Zeszyt 65

Krytyczne warunki niezrównoważonego przepływu czynników dwufazowych
ANDRZEJ KONORSKI

Abstract

5Przeprowadzono analizę powstawania warunków krytycznych w nierównowagowym przepływie czynników dwufazowych. Podano sposób wyznaczania prędkości krytycznych, wprowadzając nowe pojęcia do opisu warunków powstawania stanu krytycznego. Dla przypadki rozprężających przepływów pary wilgotnej przedstawiono odpowiednie parametry charakterystyczne w funkcji prędkości rozprężania i zilustrowano je przykładowymi obliczeniami numerycznymi. 

Keywords:

nierównowagowy przepływ, czynnik dwufazowy, prędkość krytyczna, para wilgotna
DO GÓRY