PL
EN

1975, Zeszyt 65

Lasery jonowe na parach metali
JERZY MIZERACZYK

Abstract

W pracy przedstawiono aktualny stan wiedzy o laserach jonowych na parach metali z uwzględnieniem historycznego rozwoju badań nad laserami tego typu. Opisano typowe konstrukcje laserów jonowych na parach metali. Omówiono zjawiska fizyczne z mechanizmami inwersji obsadzeń poziomów we wzbudzonych jonach metali. Bardziej szczegółowo opisano poszczególne typy laserów (He-Cd+, He-Zn+, He-Sn+, He-Se+, He-Hg+, He-Mg+, He-J2, He-Te*, Ne-Te+). Omówiono również wpływ składu izotopowego i pola magnetycznego na parametry wyjściowe laserów jonowych na parach metali. Podano przykłady zastosowań praktycznych. 

Keywords:

lasery jonowe, pole magnetyczne
DO GÓRY