PL
EN

1982, Zeszyt 82

Mieszanie cieczy w mieszalniku strumieniowym
BRUNON GROCHAL, EDWARD SLIWICKI, ALEKSANDER JEZIERSKI

Abstract

Praca zawiera wyniki badań doświadczalnych mieszania w mieszalniku strumieniowym strumieniowym wody i olejów napędowych. okazało się, że wyniki pomiarów dobrze koreluje parametr zaproponowany przez Hartunga i Hiby'ego [9], którym jest stosunek strumieni pędów.

Keywords:

mieszalnik strumieniowy, olej napędowy
DO GÓRY