PL
EN

1993, Zeszyt 95

Modelowanie niestacjonarnego opływ/u walca kołowego z uwzględnieniem warstwy przyściennej i śladu wirowego
JAROSŁAW FRĄCZAK

Abstract

Przedstawiono fenomenologiczny model niestacjonarnego opływu wa|ca oraz jego realizację numeryczną. Model przepływu oparto na metodzie wirów dyskretnychi teorii warstwy przyściennej. Obliczono szereg wielkości m.in. współczynniki siły nośnej i oporu, natęźenie spływu wirowości, liczbę Strouhala itd. Część rezultatów porównano z danymi eksperymentalnymi uzyskując dobrą zgodność

Keywords:

opływ walca, walec kołowy, spływ wirowy

Logowanie

Nie pamiętam hasła.

DO GÓRY