PL
EN

1962, Zeszyt 11-12

Niektóre doświadczenia w dziedzinie magnetogazodynamiki
JERZY MILEWSKI

Abstract

W referacie omówiono problemy związane z budową generatora MGD prądu stałego. Przedstawiono różne propozycje rozwiązania schematu funkcyjnego siłowni nowego typu na paliwo konwencjonalne i z reaktorem atomowym oraz różne zasady działania generatorów MGD. Przedstawiono również zakres i stopień zaawansowania prac prowadzonych w Instytucie Maszyn Przepływowych PAN oraz uzyskane wyniki. 

Keywords:

generator MGD, prąd stały, paliwo konwencjonalne, reaktor atomowy
DO GÓRY