PL
EN

1966, Zeszyt 29-31

Niektóre wyniki badań nad rozdrabnianiem warstewki wody i ruchem kropel wody w śladzie aerodynamicznym
ROMUALD PUZYREWSKI,STEFAN KRZECZKOWSKI

Abstract

Istotnym dla obszaru śladu aerodynamicznego łopatki pracującej w obszarze pary wilgotnej jest rozdrabnianie warstewki cieczy i rozpędzanie dużych kropel. Te duże krople są w głównej mierze odpowiedzialne za efekt erozji łopatek, a przyspieszanie ich powoduje dodatkowe straty.

Dlatego też celowe jest poznanie zjawisk zachodzących w obszarze śladu aerodynamicznego łopatki kierowniczej. Ze zrozumiałych względów wymaga to modelowania takiego przepływu. Należy podkreślić, że efekty mechaniczne w takim przepływie sprzęgnięte są z efektami termodynamicznymi. W związku z faktem, że nie ma jak dotychczas ani danych eksperymentalnych, ani podstaw teoretycznych dotyczących tego typu przepływu, nie można mówić o modelowaniu w ścisłym tego słowa znaczeniu. Możliwe jest natomiast prześledzenie takiego przepływu na geometrycznie podobnym modelu, co pozwala zorientować się w charakterze zjawisk mechanicznych zachodzących za krawędzią. Dotyczy to głównie rozdrabniania warstewki wody i zachowania się dużych kropel.  

Keywords:

para wilgotna, rozdrabnianie cieczy, erozja łopatek
DO GÓRY