PL
EN

1974, Zeszyt 64

O odparowaniu i stabilności filmu wodnego na pogrzewanych łopatkach kierowniczych turbin parowych
JAROSŁAW MIKIELEWICZ

Abstract

Opracowano uproszczony opis matematyczny zjawiska odparowania filmu wodnego z powierzchni łopatki kierowniczej. Przeprowadzono analizy stabilności filmu przy założeniu, że wpływ lepkości cieczy i pary wodnej jest pomijalny. 

Keywords:

odparowanie filmu wodnego, łopatka kierownicza, stabilność filmu
DO GÓRY