PL
EN

1982, Zeszyt 82

Obserwacja przepływu pary mokrej w ostatnim stopniu turbiny 13K215 z tarczami powłokowymi
STANISŁAW MARCINKOWSKI

Abstract

W pracy przedstawiono koncepcję wzierników do obserwacji przepływu pary mokrej oraz rezultaty z przeprowadzonych badań. Podjęto również próbę wyjaśnienia mechanizmów zaobserwowanych zjawisk.

Keywords:

wzierniki, para mokra, tarcza powłokowa
DO GÓRY