PL
EN

1966, Zeszyt 29-31

Odbiór próbek przepływającego czynnika dwufazowego
JERZY CHOMIAK

Abstract

Praca ta dotyczy zagadnienia, w jakim stopniu, za pomocą prostej sondy odbierającej w postaci rurki spiętrzającej przez zmianę jej wielkości i warunków pracy możliwe jest wykonanie trzech głównych zadań występujących w tej dziedzinie: 

 

  1. pobieraniaznacznie większej ilości jednej fazy od drugiej, 
  2. pobierania próbek fazy rozproszonej o reprezentatywnych wymiarach,
  3. określania stosunków między fazami.

 

 

Keywords:

rurka spiętrzająca, czynnik dwufazowy, sonda odbierająca
DO GÓRY