PL
EN

1962, Zeszyt 9

Płaskie drgania stacjonarne ośrodka gazowego wymuszone działaniem źródła energii mechanicznej
SŁAWOMIR JANECKI

Abstract

W niniejszej pracy rozpatrzono własności sił reakcyjnych ośrodka gazowego przy zadanym kołowo symetrycznym rozkładzie prędkości na okręgu. Poprzez graniczne przejście do zeta z promieniem okręgu wymuszającego drgania ośrodka, przy zachowaniu stałej mocy wypromieniowanej z okręgu do ośrodka, otrzymano rozwiązanie dla punktowego źródła energii. Zbadano wyłącznie stan stacjonarny drgań ośrodka przy ruchu harmonicznym i założeniu małych prędkości drgań dzięki czemu równania opisujące przepływ wywołany drganiami są liniowe.

Keywords:

siła reakcyjna ośrodka gazowego, prędkość na okręgu, drgania ośrodka
DO GÓRY