PL
EN

1966, Zeszyt 29-31

Pomiar grubości cienkich warstewek wody
ROMUALD PUZYREWSKI

Abstract

Wstępne oszacowania grubości warstewki wody przeprowadzone pozwalają przypuszczać, ze powierzchnie układów łopatkowych pracujących w obszarze pary wilgotnej pokrywają się warstewką wody o grubości rzędu setnych milimetra. Pomiar takich grubości, szczególnie na niedostępnych powierzchniach, wymaga stosowania metod pośrednich np. metoda oparta na zależności oporności od grubości warstewki wody. 

Keywords:

warstewka wody, układ łopatkowy, para wilgotna, pomiar grubości
DO GÓRY