PL
EN

1972, Zeszyt 58

Porównanie dwóch typów profili łopatek wentylatorów osiowych
ANDRZEJ WSZELACZYŃSKI

Abstract

W artykule podano dane charakterystyczne oraz wyniki badań dwóch modeli wentylatorów osiowych różniących się wyłącznie typem profili zastosowanych na łopatki wirnika. Podano również wnioski z badań. 

Keywords:

wentylator osiowy, łopatka wirnika, profil szkieletowy
DO GÓRY