PL
EN

1966, Zeszyt 29-31

Przepływ póry wodnej z kondensacią przez dyszę de Lavala
ROMUALD PUZYREWSKI

Abstract

W niniejszej pracy przedstawiono wyniki konfrontacji pomiarów z rezultatami obliczeń rozkładu ciśnienia w dyszy w obszarze początku kondensacji. W modelu teoretycznym proces kondensacji rozpatrywano jako proces zachodzący w przepływie w sposób ciągły i przyjęto, że dwie wielkości charakteryzują proces kondensacji, a mianowicie: a) szybkość powstawania kropel o wymiarach krytycznych zwanych jądrami kondensacji oraz b) szybkość wzrostu tych kropel. 

Keywords:

rozkład ciśnienia, dysza de Lavala, kondensacja
DO GÓRY