PL
EN

1982, Zeszyt 82

Równania opisujące stany elektronowe obszaru powierzchniowego monoatomowych kryształów
WITOLD DRABPWICZ

Abstract

W pracy omówiono model powierzchni kryształu w postaci cienkiej płytki. Podano metody wyznaczenia rozkładu ładunku, potencjału, oraz reprezentacje funkcji falowych w trzech obszarach powierzchniowej komórki elementarnej. 

Następnie podano metodę wyznaczenia trzech podstawowych równań dla obszaru powierzchniowego, w ramach formalizmu funkcji Greena, z których wyznacza się widmo energetyczne elektronów walencyjnych w funkcji wektora falowego.

Omówiono wyniki analizy i podano szereg wartości liczbowych dotyczących obszaru powierzchniowego β-Sn.

Keywords:

model powierzchni kryształ, rozkład ładunku, funkcja falowa, komórka elementarnej, funkcja Greena, elektrony walencyjne
DO GÓRY