PL
EN

1966, Zeszyt 29-31

Równania przepływu czynnika dwufazowego
ANDRZEJ KONORSKI

Abstract

Celem niniejszej pracy jest analiza dynamiki procesów przepływu czynnika dwufazowego nie będącego w stanie równowagi wewnętrznej oraz próba wyprowadzenia metody obliczania takich przepływów, uwzględniającej występowanie procesów oddziaływania między fazami i towarzyszących im strat wewnętrznych w przepływie. Tego rodzaju ,,dynamiczne" ujęcie zagadnienia, oprócz możliwości pewnego zwiększenia dokładności obliczeń może dać podstawę do wyciągnięcia ogólniejszych wniosków na temat własności przepływu takich czynników.

Keywords:

czynnik dwufazowy, równowaga wewnętrzna
DO GÓRY