PL
EN

1982, Zeszyt 82

Równowagowy współczynnik kondensacji dla małych kropel
ANDRZEJ MATUSZKIEWICZ

Abstract

Wyprowadzono prawo działania mas dla układu kropla cieczy-para, uwzględniając przy tym zależność napięcia powierzchniowego od promienia kropli. Pokazano w jaki sposób energia parowania cząsteczki cieczy z kropli zmienia się w stosunku do energii parowania cząsteczki z płaskiej powierzchni cieczy. Następnie wyprowadzono wzór na strumień parowania molekuł z jednostkowej powierzchni kropli i porównując go z odpowiednim wyrażeniem otrzymanym na gruncie kinetycznej teorii gazów ustalono, że współczynnik kondensacji jest taki sam w przypadku kropel, jak i w przypadku powierzchni płaskiej. 

Keywords:

prawo działania mas, układ kropla cieczy-para, napięcie powierzchniowe, promień kropli, energia parowania cząsteczki
DO GÓRY