PL
EN

1966, Zeszyt 29-31

Ruch filmu wodnego na powierzchni łopatki wirnikowej turbiny kondensacyinej
JERZY KRZYŻANOWSKI

Abstract

Zagadnienie transportu fazy ciekłej do filmu znajduje w niniejszej pracy wyraz w warunkach brzegowych dla równania ciągłości ruchu filmu po łopatce i jest omówione bardziej szczegółowo w pracach [3, 4]. Celem pracy jest oszacowanie rozkładu grubości filmu na łopatce oraz analiza efektu separacji fazy ciekłej w kierunku promieniowym z tytułu ruchu filmu wodnego po łopatce wirnikowej turbiny kondensacyjnej. 

Keywords:

faza ciekła, warunki brzegowe, ciągłość ruchu filmu, łopatka wirnikowa
DO GÓRY