PL
EN

1975, Zeszyt 65

Sonda elektrostatyczna w niskociśnieniowej, niskotemperaturowej plazmie. Część II. Pomiary prądu jonowego sondy cylindrycznej w plazmie wyładowania jarzeniowego
TADEUSZ KOPICZYŃSKI, ZENON ZAKRZEWSKI, VITESLAV VESELY

Abstract

Przedstawiono wyniki pomiarów znormalizowanego prądu jonowego sondy cylindrycznej. Stwierdzono występowanie maksimum prądu, którego nie przewidują istniejące teorie. Podano uproszczony model fizyczny mechanizmu zachodzących zjawisk. 

Keywords:

prąd jonowy, sonda cylindryczna
DO GÓRY