PL
EN

1972, Zeszyt 58

Sprzęgła wypełnione materiałem sypkim z koncentryczną powierzchnią swobodną wypełniacza
ZDZISŁAW REYMANN

Abstract

W pracy dokonano przeglądu konstrukcji i zastosowań sprzęgieł wypełnionych materiałem sypkim (WMS) oraz metod obliczania maksymalnych momentów obrotowych. Z kolei porównano wartości momentów wyznaczonych na drodze teoretycznej i doświadczalnej. Porównanie to posłużyło do wyciągnięcia wniosków dotyczących poprawności różnych formuł obliczeniowych. 

Keywords:

sprzęgło hydrokinetyczne, materiał sypki (WMS), moment obrotowy, tarcie
DO GÓRY