PL
EN

1972, Zeszyt 58

Stabilność regulacji prędkości turbozespołów parowych napędzających generatory synchroniczne
STEFAN PERYCZ

Abstract

Rozpatrzono warunki stabilności obwodu regulacji prędkości turbozespołu parowego przy pracy na sieć sztywną w przypadku braku tłumienia własnego generatorów synchronicznych. Przedstawiono wyniki eksperymentalnej identyfikacji obiektu oraz zaproponowano sposób korekcji obwodu.

Keywords:

turbozespół parowy, regulacja prędkości, sieć sztywna, tłumienie generatorów
DO GÓRY