PL
EN

1962, Zeszyt 9

Stacjonarne wymuszone fale grawitacyjne na nieograniczonej powierzchni swobodnej cieczy idealnej
JÓZEF WIĘCKOWSKI

Abstract

W pracy przedstawiono analizę warunków linearyzacji zagadnienia stacjonarnych wymuszonych fal grawitacyjnych na nieograniczonej powierzchni swobodnej cieczy idealnej, zarówno dla przypadku pierwotnie spokojne powierzchni swobodne cieczy nieruchomej jak i dla przypadku dużych, w porównaniu z falami wymuszonymi, fal swobodnych i cieczy poruszającej się ze stałą prędkością.

Keywords:

warunki linearyzacji, wymuszone fale grawitacyjne, ciecz idealna, fale swobodne
DO GÓRY