PL
EN

1962, Zeszyt 9

Stygnięcie prętów pryzmatycznych i pokrewne zagadnienia
JAN MADEJSKI

Abstract

W pracy podano wykresy zależności ekstremalnej temperatury od czasu dla stygnięcia (względnie ogrzewania) prętów pryzmatycznych o przekroju prostokątnym oraz dla rur. Te same równania różniczkowe opisują również wymianę ciepła podczas przepływu prętowego przez kalały o stałej temperaturze ścianki. Rezultaty obliczeń niestacjonarnego przewodzenia ciepła wykorzystano dla wymiany ciepła podczas przepływu prętowego przez kanały pierścieniowe prostokątne, trójkątne i eliptyczne. 

Keywords:

stygnięcie prętów, pręt pryzmatyczny, równania różniczkowe, wymiana ciepła, przewodzenie ciepła
DO GÓRY