PL
EN

1962, Zeszyt 7

Techniczne teorie zginania belek jako aproksymacja równań płaskiej teorii sprężystości
JÓZEF WIĘCKOWSKI

Abstract

Praca omawia kolejne modele teoretyczne belek cienkościennych typu belek spotykanych w konstrukcjach fundamentów lub łopatek turbin. 

Omawia się w niej model belki Naviera i Timoshenki na tle równań płaskiej teorii sprężystości oraz jeszcze jeden model pośredni pomiędzy modelem Timoshenki i ścisłymi rozwiązaniami płaskiej teorii sprężystości (model nowy). 

Praca stanowi zarówno podstawę teoretyczną do obliczania rozkładów naprężeń w krótkich belkach  fundamentowych jak i łopatkach wolnonośnych turbin w przypadkach statycznych oraz opracowania wstępne do badań teoretycznych nad dynamiką łopatek wolnonośnych, w których ścinanie odgrywa już istotną rolę w obliczaniu wyższych częstości drgań. 

Keywords:

belki cienkościenne, łopatki turbiny, belka Naviera i Timoshenki, teoria sprężystości częstość drgań
DO GÓRY