PL
EN

1993, Zeszyt 95

Uderzenia hydrauliczne w elektrowniach pompowych. Model obliczeniowy i jego weryfikacja doświadczalna
ADAM ADAMKOWSKI

Abstract

Opracowany sposób numerycznego przewidywania uderzeń hydraulicznych w układzie przepływowym maszyny odwracalnej sprawdzono na podstawie wyników badań doświadczalnych w dwóch elektrowniach pompowych. Porównano obliczone i pomierzone zmiany ciśnień po tłocznych i ssawnych stronach maszyn oraz zmiany prędkości obrotowej i mocy oddawanej lub pobieranej przez maszyny podczas ich zatrzymywania. Dobrą zgodność teorii z doświadczeniem uzyskano dla początkowego stadium zatrzymywania maszyn. Wskazano na prawdopodobne przyczyny rozbieżności obliczeń z doświadczeniem dla końcowej fazy zatrzymywania.

Keywords:

uderzenia hydrauliczne, prędkość obwodowa, moc oddawana

Logowanie

Nie pamiętam hasła.

DO GÓRY