PL
EN

1980, Zeszyt 77

Uogólniony algorytm do analizy i optymalizacji hydraulicznych układów regulacji automatycznej z linią długą
CEZARY ORLIKOWSKI

Abstract

W pracy sformułowano algorytm do analizy i optymalizacji liniowych modeli matematycznych hydraulicznych układów regulacji automatycznej zawierających długie linie hydrauliczne. Przedstawiony algorytm umożliwia analizę i optymalizację takich układów. 

Keywords:

optymalizacja liniowych modeli matematycznych, układy hydrauliczne, regulacja automatyczna
DO GÓRY