PL
EN

1966, Zeszyt 29-31

Uwagi o kinematyce przepływu fazy ciekłej i jej konfrontacja z doświadczeniem eksploatacyjnym w zakresie erozji łopatek
ROBERT SZEWALSKI

Abstract

Przedmiotem rozważań jest kinematyka fazy ciekłej w strumieniu pary wilgotnej, opuszczającej przyrząd ekspansyjny i uderzającej od grzbietu na krawędź wlotową łopatek roboczych. 

Keywords:

faza ciekła, strumień pary wilgotnej, łopatka robocza
DO GÓRY