PL
EN

1966, Zeszyt 29-31

Warunki transportu fazy ciekłej do filmu wodnego na łopatkach ostatnich stopni turbin kondensacyjnych
JANUSZ KRZYŻANOWSKI

Abstract

Część filmu z wklęsłej powierzchni łopatki wirnikowe opuszcza ją przez krawędź spływu. Jeśli krople te miałyby szanse dostania się do kanału kierowniczego rozpatrywanego stopnia, to wpływałyby dodatkowo na rozkład grubości filmu w tym kanale i pośrednio na efekty erozji. W opracowaniu zajęto się również zbadaniem tych stosunków. 

Na zakończenie opracowania poświęcono nieco uwagi warunkom modelowania grubości filmu na łopatkach doświadczalnej turbiny modelowej. 

Keywords:

łopatki wirnikowe, grubość filmu, turbina modelowa
DO GÓRY