PL
EN

1982, Zeszyt 82

Wpływ liczby strumieni na mieszanie cieczy w mieszalniku strumieniowym
EDWARD ŚLIWICKI, ALEKSANDER JEZIERSKI

Abstract

W pracy przedstawiono badania dotyczące mieszania się dwóch strumieni cieczy, z których jeden wpływał do mieszalnika w postaci wielu podstrumieni. Zastosowano mieszalnik przepływowy typu rura w rurze. Wyniki pomiarów opisano za pomocą korelacji (4). Stopień wymieszania zależy silnie, od odległości od początku wymieszania, parametru α i liczby strumieni n.

Badania i korelacja są rozszerzeniem i uogólnieniem wyników przedstawionych w pracy [1].

Keywords:

strumień cieczy, mieszalnik przepływowy, rura w rurze
DO GÓRY