PL
EN

1982, Zeszyt 82

Wpływ turbulencji strumienia gazu oraz grawitacji na separację cząstek
MARIAN TRELA

Abstract

W pracy przedstawiono model separacji cząsteczek turbulentnego strumienia gazu na powierzchnię opływanego ciała. Uwzględnia on zarówno wpływ turbulencji strumienia gazu jak i wpływ grawitacji. Wyniki analizy porównano z istniejącymi danymi eksperymentalnymi.

Keywords:

model separacji cząsteczek, turbulentny strumień gazu
DO GÓRY