PL
EN

1975, Zeszyt 65

Wpływ wzajemnego położenia śrub współbieznych w układzie tandem na charakterystyki hydrodynamiczne układu
TERESA TUSZKOWSKA

Abstract

Praca przedstawia wpływ wzajemnego położenia śrub współbieżnych w układzie tandem w oparciu o wyniki badań własnych. Omówiono badania wybranych zespołów śrub tandem współbieżnych oraz zmianę ich charakterystyk hydrodynamicznych w zależności od współustawienia kątowego (Δφ) obu śrub w zespole, dla wybranych położeń osiowych (Δx/Rp) tych śrub.

Keywords:

śruby współbieżne, tandem współbieżny
DO GÓRY