PL
EN

1982, Zeszyt 82

Zastosowanie równania BGKW do wyznaczania wymiany masy, energii i pędu na granicy rozdziału faz
ANDRZEJ MATUSZKIEWICZ

Abstract

Zbadano procesy kondensacji i parowania na płaskiej nieskończonej powierzchni cieczy  z uwzględnieniem nierównowagi oraz niepełnej akomodacji masy, energii i pędu. Wyznaczono odpowiednie strumienie na granicy rozdziału faz. Stwierdzono istnienie sprzężenia między wymianą masy, energii i pędu. Każdy ze strumieni masy, energii i pędu w pierwszym przybliżeniu jest kombinacją liniową strumieni masy energii i pędu w zerowym przybliżeniu. 

Keywords:

kondensacja, parowanie, nieskończona powierzchnia płaska, akomodacja masy, energii i pędu
DO GÓRY