PL
EN

1982, Zeszyt 82

Zmniejszenie intensywności fal uderzeniowych poprzez modyfikację kształtu krawędzi spływowej łopatki transsonicznej
PIOTR DOERFFER

Abstract

Praca zawiera analizę teoretyczną oraz wyniki obliczeń numerycznych naddźwiękowego spływu z krawędzi dwóch strumieni jednorodnych o różnych prędkościach, Do rozważań przyjęto model płynu idealnego. 

Keywords:

naddźwiękowy spływ, strumień jednorodny, płyn idelany
DO GÓRY