PL
EN
 1. RYSZARD MOSAKOWSKI
  http://imp.gda.pl/fileadmin/files/transactions/104/104.11._R._Mosakowski.pdf/No. 104, 1998, 145-158
 2. JAROSŁAW MIKIELEWICZ,DARIUSZ MIKIELEWICZ
  http://imp.gda.pl/fileadmin/files/transactions/104/104.10._J._Mikielewicz__D._Mikielewicz.pdf/No. 104, 1998, 129-143
 3. MIROSLAV STASTNY, JIRI BRICH,JIRI POLANSKY
  http://imp.gda.pl/fileadmin/files/transactions/104/104.9._M._St_astny__J._Brich__J._Polansky.pdf/No.104, 1998, 119-127  
 4. KRZYSZTOF JAN JESIONEK
  http://imp.gda.pl/fileadmin/files/transactions/104/104.8._K._J._Jesionek.pdf/No. 104, 1998, 105-117  
 5. PAWEŁ HANAUSEK, WŁADYSŁAW GUNDLACH
  http://imp.gda.pl/fileadmin/files/transactions/104/104.7._P._Hanausek__W._Gundlach.pdf/No. 104, 1998, 89-104
 6. REINHARD WILLINGER. HERMANN HASELBACHER
  http://imp.gda.pl/fileadmin/files/transactions/104/104.6._R._Willinger__H._Haselbacher.pdf/No. 104, 1998, 73-88
 7. ROMUALD PUZYREWSKI, PAWEŁ FLASZYŃSKI
  http://imp.gda.pl/fileadmin/files/transactions/104/104.5._R._Puzyrewski__P._Flaszynski.pdf/No. 104, 1998, 59-71
 8. ALEXANDER R, JUNGI, JURGEN F. MAYER,HEINZ STETTER
  http://imp.gda.pl/fileadmin/files/transactions/104/104.4._A._R._Jung__J._F._Mayer__H._Steller.pdf/No. 104, 1998, 45-58
 9. B. DONEVSKI, I. NEDELKOVSKI, C. STEFANOVSKA, K. BRODOWICZ, K. OSTROWSKI
  http://imp.gda.pl/fileadmin/files/transactions/104/104.3._B._Donevski_et._al..pdf/No. 104, 1998, 31-44
 10. TADEUSZ J. CHMIELNIAK , HENRYK ŁUKOWICZ, WŁODZIMIERZ WRÓBLEWSKI
  /No. 104, 1998, 19-29
 11. MAIK TIEDEMANN
  http://imp.gda.pl/fileadmin/files/transactions/104/104.1._M_Tiedermann.pdf/No. 104, 1998, 3-18
DO GÓRY