PL
EN
 1. JANUSZ BADUR, MICHAŁ KARCZ, MARCIN LEMAŃSKI, LUCJAN NASTAŁEK
  http://www.imp.gda.pl/files/transactions/123/T123_s3-55.pdf/No. 123, 2011, 3–55
 2. DAM ADAMKOWSKI, WALDEMAR JANICKI
  http://www.imp.gda.pl/files/transactions/123/T123_s57-70.pdf/No. 123, 2011, 57–70
 3. MACIEJ KANIECKI, ZBIGNIEW KRZEMIANOWSKI, MARZENA BANASZEK
  http://www.imp.gda.pl/files/transactions/123/T123_s71-84.pdf/No. 123, 2011, 71–84
 4. KRZYSZTOF KRASOWSKI, JANUSZ T. CIEŚLIŃSKI
  http://www.imp.gda.pl/files/transactions/123/T123_s85-98.pdf/No. 123, 2011, 85–98
 5. JAROSŁAW KACZMAREK
  http://www.imp.gda.pl/files/transactions/123/T123_s99-112.pdf/No. 123, 2011, 99–112
DO GÓRY