PL
EN
 1. SŁAWOMIR JANECKI
  http://imp.gda.pl/files/transactions/025/25.5._S._Janecki.pdf/1965, Zeszyt 25
 2. JÓZEF WIĘCKOWSKI
  http://imp.gda.pl/files/transactions/025/25.4._J._Wieckowski.pdf/1965, Zeszyt 25
 3. ROMUALD PUZYREWSKI, ANDRZEJ GARDZILEWICZ
  http://imp.gda.pl/files/transactions/025/25.3._R._Puzyrewski__A._Gardzielewicz.pdf/1965, Zeszyt 25
 4. KAZIMIERZ STELLER
  http://imp.gda.pl/files/transactions/025/25.2._K._Steller.pdf/1965, Zeszyt 25
 5. MAREK BRUNEE
  http://imp.gda.pl/files/transactions/025/25.1._M._Brunne.pdf/1965, Zeszyt 25
DO GÓRY