PL
EN
 1. Rusek
  http://imp.gda.pl/files/transactions/057/57.16..pdf/1971, Zeszyt 57
 2. JERZY KRZYŻANOWSKI, JACEK ŚWIĘCH, TADEUSZ KRÓL
  http://imp.gda.pl/files/transactions/057/57.15._J._Krzyzanowski__J._Swiech__T._Krol.pdf/1971, Zeszyt 57
 3. JERZY KRZYŻANOWSKI, BOGUSŁAW WEIGLE, HENRYK SEVERIN
  http://imp.gda.pl/files/transactions/057/57.14._J._Krzyzanowski__B._Weigle__H_Severin.pdf/1971, Zeszyt 57
 4. JERZY KRZYŻANOWSKI, BOGUSŁAW WEIGLE, HENRYK SEVERIN
  http://imp.gda.pl/files/transactions/057/57.13._J._Krzyzanowski__B._Weigle__H_Severin.pdf/1971, Zeszyt 57
 5. JANUSZ PROKOPOWICZ
  http://imp.gda.pl/files/transactions/057/57.12._J._Prokopowicz.pdf/1971, Zeszyt 57
 6. ANDRZEJ KONORSKI, TADEUSZ JANKOWSKI, JANUSZ PROKOPOWICZ
  http://imp.gda.pl/files/transactions/057/57.11._A._Konorski__T._Jankowski__J._Prokopowicz.pdf/1971, Zeszyt 57
 7. http://imp.gda.pl/files/transactions/057/57.10._A._Konorski.pdf/1971, Zeszyt 57
 8. ANDRZEJ SZANIAWSKI
  http://imp.gda.pl/files/transactions/057/57.9._A._Szaniawski.pdf/1971, Zeszyt 57
 9. ANDRZEJ KONORSKI
  http://imp.gda.pl/files/transactions/057/57.8._A._Konorski.pdf/1971, Zeszyt 57
 10. ANDRZEJ KONORSKI
  http://imp.gda.pl/files/transactions/057/57.7._A._Konorski.pdf/1971, Zeszyt 57
 11. WOJCIECH STUDZIŃSKI
  http://imp.gda.pl/files/transactions/057/57.6._W._Studzinski.pdf/1971, Zeszyt 57
 12. STANISŁAW MARCINKOWSKI, ROMAN JASIŃSKI
  http://imp.gda.pl/files/transactions/057/57.5._S._Macinkowski__J._Jasinski.pdf/1971, Zeszyt 57
 13. ROMUALD PUZYREWSKI, MARIA BAGIŃSKA, ANDRZEJ GARDZILEWICZ
  http://imp.gda.pl/files/transactions/057/57.4._R._Puzyrewski__M._Baginska__A._Gardzielewicz.pdf/1971, Zeszyt 57
 14. ANDRZEJ GARDZILEWICZ
  http://imp.gda.pl/files/transactions/057/57.3._A._Gardzielewicz.pdf/1971, Zeszyt 57
 15. TADEUSZ KRÓL
  http://imp.gda.pl/files/transactions/057/57.2._T._Krol.pdf/1971, Zeszyt 57
 16. http://imp.gda.pl//files/transactions/057/57.1._R._Puzyrewski__T._Krol.pdf/1971, Zeszyt 57
DO GÓRY