PL
EN
 1. JÓZEF ŚMIEGIELSKI
  http://imp.gda.pl/files/transactions/088/88.11._J._Smigielski.pdf/1985, Zeszyt 88
 2. JÓZEF ŚMIGIELSKI
  http://imp.gda.pl/files/transactions/088/88.10._J._Smigielski.pdf/1985, Zeszyt 88
 3. JÓZEF ŚMIGIELSKI
  http://www.imp.gda.pl/fileadmin/files/transactions/088/88.9._J._Smigielski.pdf/1985, zeszyt 88  
 4. JÓZEF ŚMIGIELSKI
  http://imp.gda.pl/files/transactions/088/88.8._J._Smigielski.pdf/1985, Zeszyt 88
 5. KRZYSZTOF SZCZUKA, JERZY MERWICKI, LEON TRONIEWSKI
  http://imp.gda.pl/files/transactions/088/88.7._K._Szczuka__J._Merwicki__L._Troniewski.pdf/1985, Zeszyt 88
 6. CEZARY ORLIKOWSKI
  http://imp.gda.pl/files/transactions/088/88.6._C._Orlikowski.pdf/1985, Zeszyt 88
 7. JAN KICIŃSKI
  http://imp.gda.pl/files/transactions/088/88.5._J._Kicinski.pdf/1985, Zeszyt 88
 8. BOGUSŁAW WEIGLE, ZYGMUNT SZPRENGIEL
  http://imp.gda.pl/files/transactions/088/88.4._B._Weigle__Z._Szpielgiel.pdf/1985, Zeszyt 88
 9. STEFAN DOERFFER, JAROSŁAW MIKIELEWICZ
  http://imp.gda.pl/files/transactions/088/88.3._S._Doerfer__J._Mikielewicz.pdf/1985, Zeszyt 88
 10. XU TINGXIANG
  http://imp.gda.pl/files/transactions/088/88.2._X._Tingxiang.pdf/1985, Zeszyt 88
 11. JEZRY KONIECZKA, JANUSZ STELLER
  http://imp.gda.pl/files/transactions/088/88.1._J._Konieczka__J._Steller.pdf/1985, Zeszyt 88
DO GÓRY