PL
EN
 1. KAZIMIERZ ŻOCHOWSKI
  http://imp.gda.pl/files/transactions/090-091/90-91.21._K._Zochowski.pdf/1989, Zeszyt 90-91
 2. MACIEJ ZARZYCKI, JERZY ROKITA, ZYGMUNT FROEHLKE
  /1989, Zeszyt 90-91
 3. TOMASZ BIERNACKI, JAN WRÓBLEWSKI
  http://imp.gda.pl/files/transactions/090-091/90-91.2._T._Biernacki__J._Wroblewski.pdf/1989, Zeszyt 90-91
 4. KAZIMIERZ STELLER, EUGENIUSZ PARTYKA, MAREK TARGAN
  http://imp.gda.pl/files/transactions/090-091/90-91.19._K._Steller__E._Partyka__M._Targan.pdf/1989, Zeszyt 90-91
 5. KAZIMIERZ STELLER
  http://imp.gda.pl/files/transactions/090-091/90-91.19._K._Steller.pdf/1989, Zeszyt 90-91
 6. KAZIMIERZ STELLER, TADEUSZ KRZYSZTOFOWICZ
  http://imp.gda.pl/files/transactions/090-091/90-91.18._K._Steller__T._Krzysztofowicz.pdf/1989, Zeszyt 90-91
 7. JULIAN SKIBA
  http://imp.gda.pl/files/transactions/090-091/90-91.17._J._Skiba.pdf/1989, Zeszyt 90-91
 8. ZDZISŁAW REYMANN, KAZIMIERZ STELLER, JERZY LITOROWICZ
  http://imp.gda.pl/files/transactions/090-091/90-91.16._Z._Reymann__K._Steller__J._Litorowicz.pdf/1989, Zeszyt 90-91
 9. JOACHIM RAABE, JANUSZ STELLER
  http://imp.gda.pl/files/transactions/090-091/90-91.15._J._Raabe__J._Steller.pdf/1989, Zeszyt 90-91
 10. KRYSTYNA NOWATKOWSKA
  http://imp.gda.pl/files/transactions/090-091/90-91.14._K._Nowatkowska.pdf/1989, Zeszyt 90-91
 11. JAROMIR NOSKIEVIC
  http://imp.gda.pl/files/transactions/090-091/90-91.13._J._Noskivic.pdf/1989, Zeszyt 90-91
 12. http://imp.gda.pl/files/transactions/090-091/90-91.12._A._Lojek.pdf/1989, Zeszyt 90-91
 13. ANDRZEJ KORCZAK, JANUSZ LAMBOJ
  http://imp.gda.pl/files/transactions/090-091/90-91.10._A._Korczak.pdf/1989, Zeszyt 90-91
 14. VICTOR KANICKY
  http://imp.gda.pl/files/transactions/090-091/90-91.9._V._Kanicky.pdf/1989, Zeszyt 90-91
 15. WALDEMAR JĘDRAL
  http://imp.gda.pl/files/transactions/090-091/90-91.8._W._Jedral.pdf/1989, Zeszyt 90-91
 16. http://imp.gda.pl/files/transactions/090-091/90-91.6..pdf/1989, Zeszyt 90-91
 17. MARIAN HOFFMAN
  http://imp.gda.pl/files/transactions/090-091/90-91.5._M._Hoffmann.pdf/1989, Zeszyt 90-91
 18. JANUSZ GINALSKI
  http://imp.gda.pl/files/transactions/090-091/90-91.4._J._Ginalski.pdf/1989, Zeszyt 90-91
 19. STANISŁAW DĄBROWSKI, ZENON STANKIEWICZ
  http://imp.gda.pl/files/transactions/090-091/90-91.3._J._Dabroswki__Z._Stankiewicz.pdf/1989, Zeszyt 90-91
 20. ADAM ADAMKOWSKI
  http://imp.gda.pl/files/transactions/090-091/90-91.1._A._Adamkowski.pdf/1989, Zeszyt 90-91
DO GÓRY