PL
EN

Volume 100 (1996)

CONTENTS

Foreword

Chronicle

1996, Zeszyt 100

Odparowanie rozprężne w cienkich rurach
JAN MADEJSKI

Abstract

W zjawiskach odparowania rozprężnego uczestniczą dwa typy zarodków, a mianowicie zarodki w zagłębienia ich powierzchni, wywołujące nukleację powierzchniową, wpływającą głównie na liczbę oporu przepływu, oraz zarodki w objętości, wywołujące nukleację objętościową, która powoduje intensywne odparowanie połączone ze wzrostem prędkości cieczy. Przykładem urządzenia, w którym wraz ze znacznym spadkiem ciśnienia występuje odparowanie rozprężne, jest kapilara chłodnicza., będąca elementem dławiącym chłodziarki. W niniejszym opracowaniu podano teorię takiej kapilary. 

Keywords:

nukleacja powierzchniowa, prędkość cieczy, kapilara chłodnicza
DO GÓRY