PL
EN

Volume 100 (1996)

CONTENTS

Foreword

Chronicle

1996, Zeszyt 100

Przyczynek do dyskusji na temat weryfikacji metod obliczeniowych maszyn przepływowych (wersja II)
JERZY KRZYŻANOWSKI

Abstract

W ślad za rozwojem numerycznych metod mechaniki płynów sprawa wyników obliczeń maszyn przepływowych za pomocą wiarygodnych danych doświadczalnych staje się ważnym zagadnieniem.

W przypadku porównywania obliczeń 1-D3 i pomiarów 1-D wypracowano spójną metodykę postępowania. Przedstawiono ją m.in. na SYNKOM 91. W przypadku obliczeń 2-D i pomiarów 2-D, a tym bardziej obliczeń 3-D i pomiarów 3-D sprawa spójnego postępowania nastręcza trudności metodyczne. Na ogół poprzestaje się na jakościowych porównaniach; jest to siłą rzeczy niespójne i nieobiektywne.

Celem pracy jest zwrócenie uwagi na ten, na ogół pomijany, problem.

Główne tezy rozważań przedstawiono w materiałach SYNKOM 95. W tej publikacji: więcej uwagi poświęcono w rozdziale 2 dwóm generacjom badań i porównań AT oraz znaczeniu wiarygodności pomiarów doświadczalnych; w rozdziale 4 omówiono kilka szczegółów techniki weryfikacji modeli 1-D oraz metod obliczeniowych będących przedmiotem zainteresowania AT; porównania wyników obliczeń i pomiarów  udokumentowano obszerniejszym materiałem ilustracyjnym; zwrócono też uwagę na trudności z określeniem warunków brzegowych dla obliczeń 2-D i 3-D wydzielonych stopni maszyny przepływowej. 

Keywords:

maszyny przepływowe, pomiary 2-D, obliczenia 3-D, porównania AT
DO GÓRY