PL
EN

Volume 61 (1973)

CONTENTS

1973, Zeszyt 61

Przyczyny odwęglania łopatek turbin parowych ze stali 2H13 nagrzewanych płomieniem acetylenowo-tlenowym do lutowania twardego
ZBIGNIEW KRÓLIKOWSKI, TADEUSZ KRZYSZTOFOWICZ

Abstract

Przedstawione badania pozwalają wnioskować, że przyczyną odwęglania jest przede wszystkim chemiczne oddziaływanie płomienia palnika. Analizowana jest także możliwość zastosowania innego źródła ciepła, które nie powodowałoby odwęglenia. 

Keywords:

odwęglanie, lutowanie twarde, plomień acetylenowo-tlenowy
DO GÓRY